អំពីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចខ្មែរ

មរតកសម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរ អក្សរសាស្ត្រ ប្រពៃណី ដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងសិលា ចារទុកក្នុងក្រាំង សាស្ត្រាស្លឹករិត សៀវភៅ ព្រមទាំងអ្វីៗទាំងអស់ ដែលបានថត ជារូបភាព ឬ សំឡេងជាដើម តែងតែបានបាត់បង់ជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយ ជាពិសេសនៅសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានបំផ្លាញប្រទេស តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩។ ការបាត់បង់នេះ នឹងអាចកើតមាននៅអនាគតទៅមុខទៀតបានដោយងាយ ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬ ស្នាដៃមនុស្ស ។

យើង សម្រេច  ប្តេជ្ញា ការពារថែរក្សា ៖

  • នឹងផ្លាស់ប្តូរ សម្បត្តិខ្មែរទាំងឡាយនោះ ឱ្យទៅជា ការថតចម្លង តាមវិធី អេឡិចត្រូនិច ដូចជាស្កេន វាយសារជាថ្មី  ថត ជារូបភាព ឬ សំឡេង។
  • នឹងតម្កល់សម្បត្តិខ្មែរទាំងឡាយនោះ ទុកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ មិនអាចឱ្យបាត់បង់ទៅបាន ហើយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងវេបសាយ www.eLibraryofCambodia.org ព្រមទាំង វេបសាយ ឯទៀតដែលគេចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត ដោយមិនគិតរក និងយកកម្រៃ ព្រោះជាការបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈ និងជាមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផង និងត្រូវតាំងទុកនៅទីនោះជាប្រចាំ ដើម្បីងាយស្រួលដល់សាធារណៈជនចូលមើល បានដោយសេរី មិនបាច់បង់ថ្លៃអ្វីទេ ។

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ ព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទាំងចាស់ ទាំងក្មេង ជាពិសេស  និស្សិតទាំងឡាយ បានចូលមករួបរួម ក្នុងការបង្កើន ពង្រីក និងថែរក្សាសម្បតិ្តខ្មែរទាំងអស់គ្នា ។

អ្វីៗទាំងអស់ដែលតម្ដល់ទុកនៅក្នុង eLibrary of Cambodia ជាសម្បតិ្តរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នា សំរាប់បម្រើជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ដោយមិនគិតរក និងយកកម្រៃ ព្រមទាំង អាចឱ្យយើងខ្ញុំបានជួយប្រទេសជាតិ បានមួយភាគតូចផងដែរ ។

សម្បតិ្តខ្មែរណាដែលបង្ហោះលើវេបសាយយើង បើលោកអ្នកជាម្ចាស់ ចង់ឱ្យយើង

  • ដកចេញ យើងនឹងគោរពតាមសំណូមពរ
  • ចង់ឱ្យយើងផ្សាយសៀវភៅទាំងអស់គ្រប់ទំព័រ នោះយើងមានចិត្តសោមនស្សចុះផ្សាយជូន ដោយមិនយកកម្រៃ ។

បើអស់លោកអ្នកណាចង់ចូលរួមរក្សាការពារសម្បតិ្តខ្មែរជាមួយយើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ។

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ
ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង
ប្រធាន

www.ceefoundation.org
www.karunacambodia.org
Telephone: 516-974-9616
Email: samrang1eLibrary@gmail.com