អំពីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចខ្មែរ

មរតកសម្បតិ្តវប្បធម៌ខ្មែរ អក្សរសាស្ត្រ ប្រពៃណី ដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងសិលា ចារទុកក្នុងក្រាំង សាស្ត្រា​ស្លឹក​រិត សៀវភៅ ព្រមទាំងអ្វីៗទាំងអស់ ដែលបានថត ជារូបភាព ឬ សំឡេងជាដើម តែង​តែ​បាន​បាត់​បង់​ជា​ច្រើន​លើក​ច្រើន​សា​មក​ហើយ ជាពិសេសនៅសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានបំផ្លាញប្រទេស តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩។ ការបាត់បង់នេះ នឹងអាចកើតមាននៅអនាគតទៅមុខទៀតបានដោយងាយ ដោយ​សារ​គ្រោះ​​មហន្ត​រាយ​ធម្ម​ជាតិ ឬ ស្នាដៃមនុស្ស ។

យើង សម្រេច  ប្តេជ្ញា ការពារថែរក្សា ៖

  • នឹងផ្លាស់ប្តូរ សម្បត្តិខ្មែរទាំងឡាយនោះ ឱ្យទៅជា ការថតចម្លង តាមវិធី អេឡិចត្រូនិច ដូចជាស្កេន វាយ​សារ​ជាថ្មី  ថត ជារូបភាព ឬ សំឡេង។
  • នឹងតម្កល់សម្បត្តិខ្មែរទាំងឡាយនោះ ទុកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ មិន​អាច​ឱ្យ​បាត់​បង់ទៅ​បាន ហើយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងវេបសាយ www.eLibraryofCambodia.org ព្រម​ទាំង វេបសាយ ឯទៀតដែលគេចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ត ដោយមិនគិតរក និងយកកម្រៃ ព្រោះ​ជា​ការ​បម្រើ​ប្រយោជន៍សាធារណៈ និងជាមជ្ឈមណ្ឌល សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផង និង​ត្រូវ​តាំង​ទុក​នៅ​ទី​នោះ​ជា​ប្រចាំ ដើម្បីងាយស្រួលដល់សាធារណៈជនចូលមើល បានដោយសេរី មិនបាច់បង់ថ្លៃអ្វីទេ ។

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ ព្រមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទាំងចាស់ ទាំងក្មេង ជាពិសេស  និស្សិតទាំងឡាយ បានចូលមករួបរួម ក្នុងការបង្កើន ពង្រីក និងថែរក្សាសម្បតិ្តខ្មែរទាំងអស់គ្នា ។

អ្វីៗទាំងអស់ដែលតម្ដល់ទុកនៅក្នុង eLibrary of Cambodia ជាសម្បតិ្តរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នា សម្រាប់​បម្រើ​ជា​ប្រយោជន៍សាធារណៈ ដោយមិនគិតរក និងយកកម្រៃ ព្រមទាំង អាចឱ្យយើងខ្ញុំបានជួយប្រទេសជាតិ បានមួយភាគតូចផងដែរ ។

សម្បតិ្តខ្មែរណាដែលបង្ហោះលើវេបសាយយើង បើលោកអ្នកជាម្ចាស់ ចង់ឱ្យយើង

  • ដកចេញ យើងនឹងគោរពតាមសំណូមពរ
  • ចង់ឱ្យយើងផ្សាយសៀវភៅទាំងអស់គ្រប់ទំព័រ នោះយើងមានចិត្តសោមនស្សចុះផ្សាយជូន ដោយ​មិន​យក​កម្រៃ ។

បើអស់លោកអ្នកណាចង់ចូលរួមរក្សាការពារសម្បតិ្តខ្មែរជាមួយយើងខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ។

មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា និង ករុណាខ្មែរ
ខ្ចៅ ឃុន សំរ៉ង
ប្រធាន

www.ceefoundation.org
www.karunacambodia.org
Telephone: 516-974-9616
Email: samrang1eLibrary@gmail.com