អំណាច និងរាជបល្ល័ង្គនៃមហាក្សត្រខ្មែរសែ អង្គឌួង នរោត្តម ស៊ីសុវត្ថិ