Category Archives: Kandeung Meas

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ផ្កាក្រហម ស៊ីន ស៊ីសាមុត និង រស់ សេរីសុទ្ធា ថាសកណ្ដឹងមាស ក 208 A

ដំណក់ភ្លៀងស្រក់ ប៉ែន រ៉ន ថាសកណ្ដឹងមាស 203 B

ដងស្ទឹងស្នេហា រស់ សេរីសុទ្ធា ថាសកណ្ដឹងមាស ក207 B

205 – ស្នេហានាងខៀវ – កណ្ដឹងមាស A

206 – ព្រលឹងព្រាយកន្ទោងខៀវ – កណ្ដឹងមាស B

208 – ផ្កាក្រហម – កណ្ដឹងមាស B

208 – កន្លង់ផ្ញើប្រាណ – កណ្ដឹងមាស A)

កណ្តឹងមាស ក២០៨ កន្លង់ផ្ញើរប្រាណ

កណ្ដឹងមាស 203B ដំណក់ភ្លៀងស្រក់

កណ្ដឹងមាស 203A ឃ្លាតទាំងទឹកភ្នែក

កណ្ដឹងមាស 206B ព្រលឹងព្រាយកន្ទោងខៀវ

កណ្ដឹងមាស 208B កន្លង់ផ្ញើប្រាណ