Category Archives: Yin Dykan

កិច្ចព្រមព្រៀង

សេចក្ដីអនុញ្ញាត

សេចក្តីអំពាវនាវ

ញញឹមញញឹម យិន ឌីកាន ថាសវត្តភ្នំ 8812 B

kom rorng sne peak kdey

កម្រងស្នេហ៍ភក្ដី

kean svay kom nert sne

កៀនស្វាយកំណើតស្នេហ៍

kam rorng sne peak kdey

កម្រងស្នេហ៍ភក្ដី

joujoem

ញូញឹម ញញឹម

chhngay phut ni sai

ឆ្ងាយផុតនិស្ស័យ

korm rorng sne pheakkdey

កម្រងស្នេហ៍ភក្ដី

kean svay korm nert sne

កៀនស្វាយកំណើតស្នេហ៍