Chbab SdeyPi KaTub Skat AmPi HeungSa Knung KruoSa Neung Kech KaPea ChunRoungKruos

ច្បាប់ ស្ដីពី ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា ក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ