ka thver sak ma hak rorn nak kam lerng vinh

ការធ្វើសមាហរណកម្មឡើងវិញនៃជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា