kam rorng sne peak kdey

បទភ្លេង៖ យិន ឌីកាន

ទំនុកច្រៀង៖ យិន ឌីកាន

សម្រួលតន្ត្រី៖ យិន ឌីកាន

ច្រៀងដោយ៖ យិន ឌីកាន និង ……?

កម្រងស្នេហ៍ភក្ដី