korn treub treum treum

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក គង្គ ប៊ុនឈឿន

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ហាស់ សាឡន

ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឺង ណារី – តាត សំណាង – ប៉ែន រ៉ន និង ស៊ឹម ទូច

កន្ទ្រឹប ទ្រឹមទ្រឹម