Roeung ReamKe Tam KumNou NovLer Thaev ViHea Preah Keo MoRoKort

រឿងរាមកេរ្តិ៍ តាមគំនូរនៅ លើថែវវិហារ ព្រះកែវមរកត

តួអក្សរខ្មែរធៀបនឹងរូបតួអង្គរឿងរាមកេរ្តិ៍

រឿងរាមកេរ្តិ៍ តាមគំនូរនៅ លើថែវវិហារ ព្រះកែវមរកត