ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ