ព្រះរាជពិធីបុណ្យ អ៊ុំទូក បណ្ដែតប្រទីត សំពះព្រះខែ អកអំបុក ១៨ ១៩ ២០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២